Наши посты

Құдалық/Өлі-тірі - Банкетный ресторан "Толеп"

Құдалық қазақ халқының әдет ғұрпына ерекше орны бар дәстүр. Құдаласу арқылы жекжаттық қатынастарға бастайтын алғашқы ресми қадам. Құдалық ата ананың алдын ала келісімі бойынша болсын немесе қыз бен жігіттің уәделесу арқылы болсын туыстық байланыстардың басы. Қазақтардың дәстүрлі некелесуі салтында әке шеше ризашылығы ең басты шарт.
В ходе кудалыка родители, родственники или опекуны малолетних или даже находящихся в утробе матери детей договариваются об условиях заключения брака в будущем. В советской Туркмении совершение кудалыка наказывалось лишением свободы до одного года.

Өлі-тірі – құдалық кәдесінің бірі, құдалардың қыз жағына алдын ала әкелген малы. Әруақтардың ризашылығына арналғандықтан, өлі-тіріге келген мал еті сойылып қыздың туыстарына таратылады. Әлі ұзатылмаған қызға ол еттен жеуге тыйым салынады.
После договора о свадьбе со стороны жениха во главе со сведущим человеком сватам отправлялся подарок оли тири в знак уважения и признательности живым и усопшим. Буквальный перевод оли тири — живые мертвые. После этого подарка жених может тайком навещать невесту (урын келу или кынаменде).